10 lat „Lwowskiej Fali”

10 lat „Lwowskiej Fali” na antenie Polskiego Radia w Katowicach – Koncert jubileuszowy w dniu 10.grudnia 2016r. w Operze Śląskiej w Bytomiu.

zdjęcia: Tadeusz Puchałka
Wiesław Nowakowski

 


Małe społeczności – wielkie narody

Projekt „Małe społeczności – wielkie narody” realizowany przez Fundację „Pomaganie łączy ludzi” z Knurowa we współpracy z ukraińskim partnerem – Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Mościskach. Wniosek złożony przez te podmioty został wybrany decyzją Rady Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji w Warszawie jako jeden z 50 wniosków na 307 złożonych. Projekt był też próba poszerzenia współpracy partnerskiej miedzy gminą Pilchowice, a Mościskami, w której aktywnie uczestniczy Zespół Szkół w Pilchowicach. Uczestnikami projektu była młodzież polska i ukraińska w wieku 15 – 18 lat zamieszkująca powiat gliwicki i rejon lwowski na Ukrainie.

Uczestnicy zostali zakwalifikowani na podstawie zgłoszenia wraz z informacją o motywach udziału w projekcie i informacją o aktywności edukacyjnej w środowisku rówieśniczym.

Projekt zakładał obustronną wymianę młodzieży w Pilchowicach oraz w Mościskach. (W dniach: 02.10-08.10.2016r. w Mościskach i następnie w Pilchowicach w dniach 02.10-08.10.2016r.) W wymianach  udział  brało 72 uczestników w wieku 15 – 18 lat wraz z 4 opiekunami –animatorami w każdej wymianie. Celem projektu było przeprowadzenie wspólnych warsztatów edukacyjnych, spotkań tematycznych i poznawanie miejsc historii regionalnej w zakresie poznawania wartości kultury historycznej, edukacji regionalnej w naszych krajach oraz naszych regionach, jako wartości ponadnarodowej.

Dzięki wspólnym zajęciom uczestnicy poznali historyczną i aktualną wartość funkcjonowania zasad tolerancji, demokracji i młodzieżowej współpracy w relacjach międzynarodowych;  w tym zwłaszcza polsko – ukraińskich. Istotny był dialog o wartościach humanistycznych – tolerancji między uczestnikami i wzajemnego szacunku. Rezultatem projektu było samodzielne wypracowanie przez uczestników dokumentów i nagrań  multimedialnych dotyczących wzajemnych poglądów młodzieży na budowę mostów współpracy w oparciu o lokalne dziedzictwo regionalne.

zdjęcia: Wiesław Nowakowski